Cło na herbatę


Cło na herbatę

Cło na herbatę sprowadzoną z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) wynosi 0%, nie zależnie od rodzaju i ilości w jakiej są one importowane. Wyróżniamy herbaty aromatyzowane, czarne (fermentowane), zielone (niefermentowane), Maté (herbata paragwajska). Cło na herbatę z każdego wymienionego rodzaju wynosi 0%.

Cło na herbatę z popularnych kierunków

Stawki celne na herbatę prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl