Import olejków eterycznych, materiałów perfumeryjnych i smakowych


Import olejków eterycznych, materiałów perfumeryjnych i smakowych

Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i smakowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia dlatego powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych.
Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne i smakowe do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu olejków eterycznych, materiałów perfumeryjnych i smakowych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1432903,5 tys. zł w 2013 roku
  • 1546575,5 tys. zł w 2014 roku
  • 1724699,8 tys. zł w 2015 roku

W 2014 roku import olejków eterycznych, materiałów perfumeryjnych i smakowych do Polski wzrósł o 8% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 12% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź