Import papieru i tektury


Import papieru i tektury

Papier i tektura powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Produkty przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie.
Papier i tektura do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu papieru i tektury do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 10690551,7 tys. zł w 2013 roku
  • 11172774,6 tys. zł w 2014 roku
  • 11512057,4 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import papieru i tektury do Polski wzrósł o 5% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 3% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź