Import samochodów osobowych


Import samochodów osobowych

Samochody osobowe mogą być przewożony z wykorzystaniem np. transportu morskiego najczęściej w kontenerach uniwersalnych. W jednym kontenerze morskim (20 lub 40 stopowym) może się pomieścić równocześnie od 1 do 3 samochodów osobowych.
Samochody osobowe do Polski najczęściej transportowane są z:

Import samochodów osobowych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 16340784,6 tys. zł w 2013 roku
  • 18765792,9 tys. zł w 2014 roku
  • 20815493,4 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import samochodów osobowych do Polski wzrósł o 15% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 11% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź