Import z Rosji


Import z Rosji

Obroty handlowe między Polską a Rosją z ostatnich 3 lat.
Import z Rosji do Polski:

 • 79577666,2 tys. zł w 2013 roku
 • 72726842,6 tys. zł w 2014 roku
 • 53735263,3 tys. zł w 2015 roku

Najczęściej z Rosji do Polski transportowaliśmy następujące produkty (dane z 2014 roku):

 • Ryby świeże, schłodzone, zamrożone
 • Filety i inne mięso z ryb świeże, schłodzone lub zamrożone
 • Pasza dla zwierząt
 • Produkty roślinne, gdzie indziej nie wymienione
 • Makuchy z ekstrakcji olejów roślinnych
 • Rudy żelaza i koncentraty, łącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi
 • Węgiel; brykiety, brykietki, paliwa stałe wytwarzane z węgla
 • Oleje, inne wyroby destylacji smoły węglowej
 • Surowe oleje ropy naftowej i oleje otrzymane z minerałów bitumicznych
 • Przetworzone oleje ropy naftowej i otrzymane z minerałów bitumicznych
 • Pozostałe produkty naftowe
 • Ropa naftowa i kondensaty gazu naturalnego, surowe
 • Oleje ropy naftowej niesurowe, benzyna, nafta, oleje napędowe, opałowe, inne
 • Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe
 • Wazelina; parafina, woski mineralne
 • Sadze
 • Tlenek, nadtlenekcynku
 • Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany
 • Azotyny; azotany
 • Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany
 • Węglany; nadtlenowęglany
 • Węglowodory alifatyczne
 • Alkohole alifatyczne i ich pochodne (metanol, propanol, butanol, itp.)
 • Fenole; fenoloalkohole
 • Nawozy azotowe
 • Nawozy potasowe
 • Nawozy mineralne lub chemiczne wieloskładnikowe, zawierające azot, fosfor i potas
 • Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego (oprócz oleju talowego)
 • Kauczuk syntetyczny
 • Fornir, sklejka, płyty wiórowe, pozostałe wyroby z drewna, gdzie indziej niewymienione
 • Nowe opony pneumatyczne z kauczuku
 • Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane, strugane o grubości powyżej 6 mm
 • Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe
 • Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa
 • Ścier drzewny częściowo przetworzony
 • Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału
 • Surówka i surówka zwierciadlista
 • Żelazostopy
 • Odpady i złom z żeliwa i stali
 • Wyroby walcowane na gorąco, płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej
 • Wyroby walcowane na zimno, płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej
 • Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej
 • Sztaby, pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki, profile
 • Nikiel nieobrobiony
 • Blachy grube, cienkie, taśma i folia z niklu
 • Aluminium nieobrobione
 • Drut aluminiowy
 • Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki
 • Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe
 • Pralki domowe i profesjonalne, maszyny piorąco-suszące
 • Części szybowców i samolotów
 • Statki i łodzie oraz konstrukcje pływające
 • Statki pasażerskie, towarowe, promy
 • Statki rybackie

Dynamika importu
W 2014 roku import z Rosji do Polski zmniejszył się o 8% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku import z Rosji do naszego kraju był niższy o 26% niż w roku 2014.

Porty: Port w Saint Petersburg.
Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.

Wyceń transport z Rosji:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź