Zarządzający lotniskiem

Zarządca infrastruktury kolejowej

Zarejestrowany agent

ZAR

Zaplecze portu morskiego

ZAP

Zanurzenie statku

Załącznik 2 SMGS

York-Antwerp Rules

Wyporność

Wypadek żeglugowy

Wypadek lotniczy

Wypadek kolejowy

Wymóg zdolności zawodowej

Wykłady zwrotne

Wygodne bandery

WUTT

WTSA

WTO Agreement on Rules of Origin

WTO Agreement on Customs Valuation