Posts in category Incoterms

Incoterms to Międzynarodowe Reguły Handlu zawierające zbiór reguł i zasad które dzielą ryzyko oraz koszty pomiędzy strony kontraktu (nabywcę i sprzedawcę).