AWB Neutral

Bilansowanie potoków ładunkowych

GSA

HEA

NOTAM

ÖBB

PIO

PKN EPAL

Semi-trailer

Stowage factor

VIN

Zlecenie K-1

Żegluga promowa

Żegluga nieregularna

Żegluga morska bliskiego zasięgu

Żegluga kabotażowa

Zwyczaje portowe

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

ŻSR

ZRPL