GA

General average

Transport morski: dyspasza w awarii wspólnej

Awaria wspólna