Tanie frachty z głównych portów FE do 15/10 – liczy się data na konosamencie

Tanio z Chin i innych portów Dalekiego Wschodu!