Zanurzenie statku

Universal bulk carrier

ULCC

T/C

Tankowiec

Świadectwo klasy

Środek transportu

Supramax

Statek wycieczkowy

Statek wielopokładowy

Statek substandardowy

Statek PNG

Samochodowiec

Ropomasowiec

Ropax

Reefer

Okręt

OBO

Nadburcie statku

Malakkamax