Tanie frachty z głównych portów FE do 15/10 – liczy się data na konosamencie