Korytarz powietrzny

Konwencja Warszawska

Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego

Konwencja Montrealska

KLM

Institute Cargo Clauses

Incydent lotniczy

IFALPA

ICACO

Handling charge

GSA

General cargo rates

General aviation

FIR

Feeder service

FAA

Eurocontrol

Europejskie Jednolite Niebo

ERA

EBAA