EN

EN – rozwinięciem tego skrótu są Europejskie Normy, czyli zasady, których muszą przestrzegać państwa członkowskie, aby uniknąć sankcji i móc liczyć na pomoc wspólnoty. Normy ustalane są także dla przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej.