Waluta
AIROO SEAOO

Polityka prywatności i cookies

§1 Administrator danych

Jako operator Serwisu, Richert KurJerzy sp. k. z siedzibą w Gdańsku 80-374, ul. Dąbrowszczaków 1/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000490123, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych i jesteśmy ich administratorem w oparciu o Rozporządzenie ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

§2 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§3 Zakres zbieranych danych

Zbieramy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, , numer telefonu, zawartość przesyłki, adres e-mail.

§4 Sposób przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas:

  • uzupełnienia i zapisania zapytania,
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§5 Cel przetwarzania danych

Zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

  • korzystania z funkcjonalności Serwisu,
  • świadczenia usługi polegającej na pozyskiwaniu od Użytkowników Zapytań, których przedmiotem jest Usługa Spedycji i przekazywania ich do Spedytora,
  • prowadzenia korespondencji,
  • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§6 Przekazywanie danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług dostępnych w serwisie. Dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do przetwarzania:

  • naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą serwisu, 
  • Spedytorom wymienionym w Załączniku nr 1,
  • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi.

§7 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zebrane w związku ze świadczeniem usług Serwisu będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych).

§8 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Możesz zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

§9 Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki „cookies"(ciasteczka) to pliki z informacjami tekstowymi, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika. Pomagają w zabezpieczeniu strony, pozwalają także na zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie strony będzie wygodniejsze np. umożliwiają odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych. Wyróżniamy dwa rodzaje plików "cookies":

"Cookies" sesji - to tymczasowe informacje, które zostają usunięte po zamknięciu wyszukiwarki lub wyłączeniu urządzeniu użytkownika.

"Cookies" trwałe - przechowują na urządzeniu użytkownika informacje, które są zapisywane na twardym dysku komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający. Pozostają tam, dopóki nie zostaną wykasowane przez użytkownika.

Pliki "cookies" pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki nim wciąż możemy ulepszać działanie strony internetowej i dostosować jej zawartość do potrzeb użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ani inne poufne informacje.
Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator korzysta w Serwisie z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Możemy udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez operatora Serwisu.

Czy wiesz, że?

Skrót DDP określenia (Delivery Duty Paid), które tłumaczy się dosłownie "dostarczone, cło opłacone", oznacza formułę dostawy towaru, w której organizację, koszty załadunku, transportu do nabywcy, ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat celnych bierze na siebie sprzedający wraz z ryzykiem związanym z uszkodzeniem lub utratą towaru, który stawiany jest do dyspozycji kupującego pod ustalonym przez niego adresem dostawy.


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;