BTZ


BTZ

BTZ – rozwinięciem tego skrótu jest Bałtycki Terminal Zbiorczy. Jest to spółka działająca w porcie gdyńskim. Zajmuje się przeładunkiem i składowaniem towarów. Jest jednym z największych terminali kontenerowych w Polsce. Na wyposażeniu portu są suwnice (nabrzeżowe, placowe, kolejowe), samobieżne żurawie portowe, kontenerowe wozy podsiębierne.