Cło na miedź


Cło na miedź

Cło na miedź sprowadzaną z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) może być różne, w zależności od rodzaju i formy w jakiej jest transportowana. Wyróżniamy: Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona), miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej, odpady i złom miedzi, proszki i płatki miedzi, sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi (0%).

Cło na miedź z popularnych kierunków:

Stawki celne na miedź prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl