DWT


DWT

DWT – rozwinięciem tego skrótu jest Deadweight Tonnage, czyli nośność statku całkowita brutto. Określa się tak ciężar jaki jest w stanie przyjąć statek do maksymalnego zanurzenia, czyli wraz z ładunkiem, paliwem, zaopatrzeniem i wyposażeniem statku. Górną granicą jaka określa maksymalne zanurzenie jest letnia linia ładunkowa w wodzie morskiej w strefie umiarkowanej.

Przeczytaj także: Masa całkowita pojazdu