Kanał Panamski


Kanał Panamski

Kanał Panamski – jest to kanał, który łączy Ocean Atlantydzki z Oceanem Spokojnym. Przebiega przez Przesmyk Panamski. Jego budowa miała miejsce w latach 1881 – 1889 i 1904 – 1914. Ma 81,6 km długości i od 91,5 do 305 m szerokości. Kanał posiada przepustowość na poziomie 14 tysięcy statków rocznie. Do 2014 trwałą rozbudowa kanału, która związana była z jego poszerzeniem mającym zapewnić dwukrotne zwiększenie przepustowości kanału rocznie. Kanał ten jest kanałem międzynarodowym. Został za takowy uznany na mocy umowy brytyjsko – amerykańskiej z1901 roku.