LPG będzie obserwowany przez SENT

SENT i PUESC ze zmianami!