Rate of freight

Freight rate

FAK

Commodity box rate

Stawka waga/miara

Stawka frachtowa

Niskie stawki importowe ważne do końca lutego – szybka akcja frachtowa!

All in rate – stawka frachtowa