Stawka waga/miara


Stawka waga/miara

Stawka waga/miara – jest to stawka frachtowa, która obliczana jest za tonę lub m3. Wybór opcji zależy od tego, która z nich jest bardziej korzystna dla przewoźnika. Ważne jest, aby to wszystko posprawdzać przed złożeniem deklaracji. Dzięki temu, możliwe będzie sprawdzenie co bardziej się opłaca i co dla kogo będzie lepszą formą rozliczenia. W takiej sytuacji, można będzie nieco zaoszczędzić.