Cło na tytoń nieprzetworzony

Import tytoniu nieprzetworzonego

Eksport tytoniu przetworzonego