Armatorzy mogą się cieszyć – będzie pomoc dla transportu morskiego!

INE