CEMT


CEMT

CEMT – bardziej znane jako ECMT jest to Europejska Konwencja Ministrów Transportu. Została powołana na mocy Protokołu Brukselskiego podpisanego 17 października 1953 roku. Jest to spotkanie ministrów transportu z europejskich państw, na którym ustalane są sprawy dotyczące transportu, jak i omawiane problemy z tym związane. Obecnie organizacja liczy 43 członków w tym członków stowarzyszonych i obserwatorów.

Przeczytaj także: Zezwolenia CEMT