Cło na maszyny rolnicze i ich części


Cło na maszyny rolnicze i ich części

Cło na maszyny rolnicze i ich części sprowadzane z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) może być różne, w zależności od rodzaju. Wyróżniamy maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych, w tym: Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki, pługi, siewniki, sadzarki i przesadzarki, roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów. Maszyny żniwne lub omłotowe, włączając prasy do belowania słomy lub paszy; kosiarki do trawy i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych. Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym. Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, włączając kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu (cło 1,7%).

Cło na maszyny rolnicze i ich części z popularnych kierunków:

Stawki celne na maszyny rolnicze i ich części prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl