Cło na materiały fotograficzne i filmowe


Cło na materiały fotograficzne i filmowe

Cło na materiały fotograficzne i filmowe z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy: Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach (cło 6,5%). Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony (cło 6,5%). Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone (cło 6,5%). Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane (cło 0%). Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż film kinematograficzny. Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową. Preparaty chemiczne do stosowania w fotografice (inne niż pokosty, kleje, spoiwa i preparaty podobne); produkty niezmieszane do stosowania w fotografice, pakowane w odmierzonych porcjach lub pakowane do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do stosowania (cło 6%).

Cło na materiały fotograficzne i filmowe z popularnych kierunków:

Stawki celne na materiały fotograficzne i filmowe prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl