Cło na skóry


Cło na skóry

Cło na skóry z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy: Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki (cło 0%). Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami), niepołączone lub połączone bez dodatków z innych materiałów (cło 0%). Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych (cło 3,7%). Futra sztuczne i artykuły z nich (cło 3,2%)
Cło na skóry z popularnych kierunków:

Stawki celne na skóry prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl