Conbulker


Conbulker

Conbulker – jest to statek, masowiec, przeznaczony głównie do przewozu ładunków bez opakowania, czyli tzw. suchych ładunków masowych luzem. Są to towary wsypywane bezpośrednio do ładowni: węgiel, ruda, nawozy mineralne, zboża itp. W masowcach moga być przewożone również ładunki półmasowe (break-bulk): blachy, drewno, papieru w rolach, a także kontenerów. Ładownie mogą w nim zostać przystosowane przy użyciu prowadnic do przewozu określonych kontenerów.

Zobacz też: Bulk carrier, bulker.