Bulk carrier


Bulk carrier

Bulk carrier, bulker, conbulker – w tłumaczeniu na język polski jest to masowiec, czyli statek przeznaczony do przewozu suchych ładunków masowych. Zazwyczaj ma pojedynczy pokład i podwójne dno. Masowiec to statek handlowy specjalnie zaprojektowany do przewozu towarów luzem, jak ziarna, węgiel, ruda i cement w ładowni. Odkąd pierwszy masowiec został zbudowany w 1852 r., siły ekonomiczne napędzają ich rozwój. Dzisiejsze statki są specjalnie zaprojektowane tak, aby maksymalnie zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo. Przeczytaj także: Bulk cargo, bulk container.