dmc


dmc

dmc – rozwinięciem tego skrótu jest dopuszczalna masa całkowita, czyli waga pojazdu wraz ze znajdującymi się tam osobami, a także ładunkami. Nie należy przekraczać tej masy, jeżeli samochód chce legalnie poruszać się po drogach. Dopuszczalna masa całkowita została ujęta w kodeksie drogowym.

Przeczytaj także: Dopuszczalna ładowność, masa całkowita pojazdu.