Eksport paszy dla zwierząt


Eksport paszy dla zwierząt

Eksport paszy dla zwierząt. Produkty sypkie takie jak pasza powinny być przewożone w kontenerach do przewozu ładunków sypkich.
Pasza dla zwierząt z Polski najczęściej transportowana jest do:

Wysokość eksportu paszy dla zwierząt z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 2763659,5 tys. zł w 2013 roku
  • 2945252,4 tys. zł w 2014 roku
  • 3064785,7 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport paszy dla zwierząt z Polski zanotował wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2013.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź