Eksport towarów


Eksport towarów

Eksport towarów –jest to termin określający wywożenie towarów wytwarzanych w kraju za granicę. Jeśli chodzi o kraje należące do Unii Europejskiej, to eksport dotyczy w tym przypadku sytuacji, który towar jest wywożony do kraju spoza UE. Jeśli chcemy wysłać towar z Polski do Niemiec, mówimy w takiej sytuacji o sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, a nie o eksporcie. Możemy mówić o eksporcie towarów jedynie wtedy, gdy został on potwierdzony przez odpowiednie służby celne i możliwe jest jego wwiezienie do danego kraju. Ważne jest aby spełnione zostały trzy następujące warunki:
– Pierwszym z nich jest potwierdzenie wywozu przez urząd celny wyjścia.
– Drugim musi być wywóz towarów poza Unię Europejską.
– Trzecim jest natomiast warunek, który mówi, że wywóz musi być realizowany w ramach odpłatnej dostawy towarów oraz musi być on dokonywany na podstawie określonej podstawy prawnej.

Wtedy właśnie możemy mówić o eksporcie towarów.