ETC


ETC

ETC – rozwinięciem tego skrótu jest Electronic Toll Collection, czyli elektroniczny pobór myta. Jest to system, który pozwala na pobieranie w mobilny sposób opłat za przejazd określoną drogą. Obecnie takim poborem objęte są pojazdy powyżej 3,5 tony (viaTOLL), ale jest w planach wprowadzenie elektronicznego poboru dla wszystkich samochodów.

Przeczytaj także: EETS