GSA


GSA

GSA – rozwinięciem tego skrótu jest European GNSS Agency, czyli Organ Nadzoru Europejskiego GNSSA (Global Navigation Satellite System – system globalnej nawigacji satelitarnej). Organizacja powstała w 2004 roku, a jej siedziba znajduje się w Brukseli. Powstała po to, aby wdrożyć system Gallileo. Do głównych zadań podmiotu Unii Europejskiej należy zarządzanie finansowymi i organizacyjnymi aspektami związanymi z wdrażaniem i eksploatacją Gallileo.