Import monitorów i rzutników, odbiorników telewizyjnych


Import monitorów i rzutników, odbiorników telewizyjnych

Monitory i rzutniki, odbiorniki telewizyjne mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego najczęściej w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe.

Monitory i rzutniki, odbiorniki telewizyjne do Polski najczęściej transportowane są z:

Import monitorów i rzutników, odbiorników telewizyjnych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 5076928,3 tys. zł w 2013 roku
  • 4614056,8 tys. zł w 2014 roku
  • 4983956,8 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import monitory i rzutniki, odbiorniki telewizyjne do Polski spadł o 9% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 8% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź