Klasy dróg


Klasy dróg

Klasy dróg – Minister Transportu i Gospodarki wodnej, w 1999 roku wydał rozporządzenie dzielące drogi na:

  • A – autostrady,
  • S – ekspresowe,
  • GP – główne ruchu przyspieszonego – mogą być jedno- lub dwujezdniowe, a szerokość pasa ruchu musi wynosić 3,5 m. W terenie niezabudowanym można po nich jeździć do 100 km/h,
  • G – drogi główne – mogą być jedno- lub dwujezdniowe, a szerokość pasa ruchu musi wynosić 3,0 – 3,5 m. W terenie niezabudowanym można po nich jeździć do 70 km/h,
  • Z – zbiorcze – są to drogi jednojezdniowe, które mają szerokość pasa 2,7 m – 3,5 m. W terenie niezabudowanym można po nich jeździć do 60 km/h,
  • L – są to drogi jednojezdniowe, które mają szerokość pasa 2,5 m – 3,0 m. W terenie niezabudowanym można po nich jeździć do 50 km/h,
  • D – dojazdowe – są to drogi jednojezdniowe, które mają szerokość pasa 2,5 m – 3,0 m. W terenie niezabudowanym można po nich jeździć do 40 km/h.