Krajowy Fundusz Drogowy


Krajowy Fundusz Drogowy

Krajowy Fundusz Drogowy, KFD – utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2004 roku, na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Z założenia fundusz ma zbierać środki na budowę, przebudowę, remonty oraz inne działania mające na celu rozwój dróg. Źródłem finansowania funduszu są środki z opłat paliwowych, opłaty za użytkowanie dróg, kredyty i pożyczki zaciągane przez banki i wyemitowane obligacje. Fundusz wypłaca również rekompensaty dla autostrad płatnych, po których bez opłat jeżdżą samochody ciężarowe. Od 2010 roku KFD finansuje jako jedyna organizacja inwestycje drogowe w Polsce.