Konwencja


Konwencja

Pod pojęciem konwencja, kryje się umowa międzynarodowa, która służy regulacji stosunków międzypaństwowych. Stanowi najważniejsze źródło prawa dla sygnatariuszy, którzy ją podpisali. W skrócie to umowa międzynarodowa pociągająca skutki prawne. Stronami konwencji muszą być przynajmniej dwa podmioty, które w ten sposób zobowiązują się przestrzegać ustaleń w niej zawartych. Wśród obowiązujących umów występuje: