Kraje BRIC


Kraje BRIC
Kraje BRIC

Kraje BRIC to określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw tych państw. Od 2011 roku należy do nich również Republika Południowej Afryki, a skrót został przekształcony na BRICS (S jak South Africa). W 2000 roku przewidywano, że kraje BRIC będą motorami światowego wzrostu gospodarczego.

Dzisiaj jednak wydaje się, że jest odwrotnie są raczej obciążeniem dla reszty świata. W ostatnich miesiącach zanotowano spadek eksportu we wszystkich krajach należących do grupy BRICS. Przyczyną takiego stanu są zarówno kłopoty na świecie, jak i wewnętrzna polityka każdego z tych krajów.

Jak wiemy nie najlepiej dzieje się w Chinach, eksport jest na niskim poziomie już od trzech miesięcy, a import od siedmiu miesięcy z rzędu. Pozostałe kraje pod tym względem nie pozostają niestety w tyle, poziom importu spada również w Brazylii, Indiach oraz w Rosji. Choć Putin nadrabia miną, rosyjska gospodarka przeżywa ciężkie chwile po wielu ograniczeniach nałożonych na kraj. Nie pociesza również fakt, że eksport Brazylii, Indii i Afryki Południowej albo się nie zmieniał, albo malał przez ostatnie cztery lata.

Wielkie oczekiwania co do krajów BRIC mo się przerodzić w wielkie kłopoty. Słabe wyniki krajów BRIC odbijają się na kondycji światowego handlu, obniżając je o ok. 1,3 punktów procentowych. Jest to największy spadek od czasów kryzysu finansowego w latach 2008-2009.

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź