Nowy unijny kodeks celny. Ważne dla importerów i eksporterów


Kodeks celny
Kodek celny

Od 1 maja obowiązuje nowy unijny kodeks celny. Tego dnia weszły w życie przepisy, regulujące obrót towarami. Dla eksporterów i importerów to kwestia, którą warto poddać szczegółowej analizie.

Z racji formuły bloga, jedynie postaramy się zasygnalizować najistotniejsze wątki, poruszane przez nowy unijny kodeks celny. Zacznijmy od tego, kogo w największym stopniu dotyczy nowa regulacja? A dotyczy ona podmiotów, które:

 • posiadają status (AEO)
 • korzystają z uproszczonych procedur celnych lub zabiegają o takowe
 • prowadzą działalność na dużą skalę
 • w ramach obrotu towarowego, uiszczają opłaty licencyjne
 • do obliczenia wartości celnej towaru wykorzystują kwoty z pierwszych faktur, wystawionych w łańcuchu sprzedaży

Co zmienia unijny kodeks celny?

Nowe przepisy mogą oddziaływać na biznes przedsiębiorców. Zarówno tych wywożących swoje produkty poza granice kraju, jak i tych, którzy importują. Najistotniejsze z ich punktu widzenia odnoszą się do kilku obszarów. Przede wszystkim:

 • powstał całkowicie nowy katalog tak zwanych specjalnych procedur celnych
 • zmieniły się zasady stosowania wspólnotowych procedur celnych
 • rozszerzono zestaw procedur uproszczonych
 • zwiększono zakres warunków, które należy spełnić, by uzyskać pozwolenie na korzystanie z uproszczonych procedur celnych.

Jak uniknąć kłopotów?

Każdemu przedsiębiorcy zależy z pewnością na tym, by przez okres adaptacyjny przejść „suchą stopą” i nie narazić na szwank prowadzonego przez siebie przedsięwzięcia. Dlatego niesłychanie istotne jest posiadanie świadomości skali zmian, wprowadzonych przez regulację. Jakie zatem działania podjąć? Jedna ze znanych firm doradczych (z wielkiej czwórki ;)) radzi, co następuje:

 • dokonać identyfikacji, podejmowanych operacji importowych i eksportowych we własnej firmie
 • dokonanie przeglądu pozwoleń, umożliwiających przeprowadzenie tych transakcji
 • przeanalizowanie tego, jakie działania trzeba podjąć w celu dostosowania pozwoleń do nowych przepisów

Oczywiście, UKC zawiera szereg innych ważnych, wartych przyjrzenia się regulacji, a ponadto warto przestudiować dodatkowe przepisy, zamieszczone w aktach niższego rzędu, tzw. delegowanych i wykonawczych. Nowy pakiet regulacji zastąpi, obowiązujący od dwudziestu lat na obszarze Unii Europejskiej Wspólnotowy Kodeks Celny.

W przeciwieństwie do przepisów, nie zmienia się charakter działalności SEAOO.COM. Państwo zlecacie, my wyceniamy i realizujemy 😉

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź