Świadectwo próbobrania


Świadectwo próbobrania

Świadectwo próbobrania – jest to dokument, który należy uzyskać przed odprawą celną, jeżeli wysokość pobieranego cła jest uzależniona od rodzaju składników zawartych w transportowanym towarze. Pozwala na ustalenie wartości towaru. O świadectwo powinien ubiegać się eksporter. Wystawiane jest przez upoważnione laboratorium. W świadectwie zostają określone, m.in.:

  • partie towarów, w których pobrano próbki,
  • warunki, w jakich przeprowadzono próbobranie.