Cło na fornir, sklejkę, płyty wiórowe, pozostałe wyroby z drewna

Import forniru, sklejki, płyt wiórowych, pozostałych wyrobów z drewna

Eksport forniru, sklejki, płyt wiórowych itp.