Import forniru, sklejki, płyt wiórowych, pozostałych wyrobów z drewna


Import forniru, sklejki, płyt wiórowych, pozostałych wyrobów z drewna

Fornir, sklejka, płyty wiórowe, pozostałe wyroby z drewna, gdzie indziej niewymienione mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.

Fornir, sklejka, płyty wiórowe, pozostałe wyroby z drewna, gdzie indziej niewymienione do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Niemiec 700033,3 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 92090,8 tys. zł w 2014 roku
  • Rosji 154266,7 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu produktów chemicznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1934578,9 tys. zł w 2013 roku
  • 2474967,7 tys. zł w 2014 roku
  • 2369257,3 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import forniru, sklejki, płyt wiórowych, pozostałych wyrobów z drewna do Polski wzrósł o 28% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 4% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź