Handel gazem w Polsce – na Ukrainę dotarł transport