Ubezpieczenie casco


Ubezpieczenie casco

Ubezpieczenie casco – jest to ubezpieczenie środków transportu, które polega na zabezpieczeniu ich od ryzyk związanych z posiadaniem i eksploatacją taboru. Ubezpieczenie casco zaliczane jest do grona ubezpieczeń majątkowych. Obejmuje wszystkie środki transportu, w zależności od branży, w jakiej działa właściciel. Autocasco w transporcie drogowym umożliwia otrzymanie odszkodowania, gdy dojdzie do zderzenia samochodu ze zwierzyną lub gdy samochód zostanie skradziony. W transporcie morskim, właściciel otrzyma odszkodowanie, gdy na przykład jego statek zatonie. W transporcie kolejowym można liczyć na odszkodowanie np., jeżeli dojdzie do zawalenia się wiaduktu lub tunelu na pociąg.

Przeczytaj także: ubezpieczenie generalne, ubezpieczenie cargo, ubezpieczenie OC.