Zezwolenie na przewóz ładunku ponadnormatywnego


Zezwolenie na przewóz ładunku ponadnormatywnego

Zezwolenie na przewóz ładunku ponadnormatywnego – przewoźnik może otrzymać zezwolenie na:

  • jednorazowy przejazd w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie,
  • czas określony w zezwoleniu,
  • czas nieokreślony.

Zezwolenia wydawane są m.in. w następujących kategoriach:

  • I – zezwolenie wydawane dla pojazdów o wymiarach oraz dmc nie większych niż dopuszczalne oraz dla tych o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg – dla jednej osi do 11,5 tony. Wydawane jest na 6 lub 12 miesięcy.
  • II – zezwolenie wydawane dla pojazdów o wysokości, długości i rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych niż dopuszczalne dla danej drogi, o szerokości mniejszej niż 3,5 metra. Wydawane jest na 12 miesięcy.
  • III – zezwolenie wydawane jest dla pojazdów, których szerokość nie przekracza 3,2 metra, a długość 15 metrów dla pojedynczego pojazdu, o 23 metrów dla zespołu pojazdów oraz wysokości do 4,3 metra. Wydawane jest na 6, 12 lub 24 miesiące.