ZMPG SA


ZMPG SA

ZMPG SA – rozwinięciem tego skrótu jest Port of Gdańsk Authority SA, czyli Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.

Port Gdańsk to ważny międzynarodowy węzeł komunikacyjny położony nad Morzem Bałtyckim. Jest ogniwem Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.

Wyróżniamy:

  • port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego. Znajduje się w nim: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów itp.
  • port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej. Znajdują się tu specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego.