AEO w obsłudze celnej


Obsługa celna
Obsługa celna

Skrót AEO bardziej kojarzy mi się z informatyczną nowomową, ale faktycznie odnosi się do wymiany handlowej. Co więcej – to szalenie istotna w obsłudze celnej instytucja prawna. Pewnej kategorii przedsiębiorców daje bowiem przywileje w stosunku do reszty firm. W unijnym ustawodawstwie istnieje od 2008 roku, ale od 2016 zaszły w niej, drobne bo drobne, ale korekty.

Po pierwsze, firma, ubiegająca się o status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO – Authorized Economic Operator) musi wpierw wykazać się posiadaniem numeru EORI (o tym, co to za „pies” pisaliśmy szmat czasu temu we wpisie o wielce wymownym tytule EORI). Bez tego obejdzie się smakiem.
Unijny Kodeks Celny (UKC) wyróżnia trzy rodzaje AEO:

  • Upoważniony przedsiębiorca, korzystający z uproszczeń celnych w obsłudze celnej, tzw. AEOC
  • Upoważniony przedsiębiorca, korzystający z udogodnień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony towarów, tzw. AEOS
  • Upoważniony przedsiębiorca, uprawniony do korzystania z obu powyższych pozwoleń AEO

Jakie korzyści przysługują przedsiębiorcy, posiadającemu status AEO? Ano przede wszystkim narażony jest na mniejszą biurokratyczną mitręgę w porównaniu ze standardową procedurą. Podstawowe przewagi są następujące:

  • Mniej kontroli dokumentów i fizycznych kontroli
  • Pierwszeństwo w obsłudze celnej przy wytypowaniu do kontroli – AEO są w takim przypadku obsługiwani poza kolejnością
  • Możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przedsiębiorcę
  • Poinformowanie AEO przez organ celny z wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli
  • Status AEO respektowany jest na terenie całej Unii Europejskiej

O uprzywilejowany status nie może się ubiegać każdy przedsiębiorca. Główne kryteria to: stosowanie się do przepisów prawa, dysponowanie odpowiedniej jakości systemem ewidencjonowania obrotu towarami i wypłacalność finansowa.

W myśl niedawnej nowelizacji unijnych przepisów, które obowiązują od 2016 roku, dochodzi jeszcze kryterium sprostania standardom kompetencji zawodowych w zakresie prowadzonej działalności. Ponadto regulator doprecyzował kryterium „przestrzeganie prawa”. Rozszerzył je mianowicie o wymóg zgodności z prawem podatkowym i niekaralność za przestępstwa karne, związane z działalnością wnioskodawcy.
Modyfikacja przepisów sprawia, że AEO mogą zostać do 2019 roku zobligowani przez właściwą terytorialnie Izbę Celną do potwierdzenia ważności pozwolenia.

Korzystałem z: www.finanse.mf.gov.pl

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź