Larum spedycji i agencji celnych


Larum spedycji i agencji celnych
Larum spedycji i agencji celnych

Od 1 maja obowiązuje nowy unijny kodeks celny. Do krajowego ustawodawstwa regulacja ta wprowadza kilka znaczących, z punktu widzenia spedycji i agencji celnych, zmian. Jedna z nich – solidarność zbiorowa za niepopełnione grzechy – może uderzyć w te branże w sposób szczególnie dotkliwy. Rzecz dotyczy jednego z przepisów z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Przepisu, który podobno wykracza jednak poza ramy unijnej regulacji

W zarysie sygnalizowaliśmy już na łamach tego bloga (patrz: Nowy unijny kodeks celny. Ważne dla importerów i eksporterów), na co przedsiębiorcy eksportujący i importujący powinni zwrócić baczną uwagę. Okazuje się, że na alarm muszą bić również przedstawiciele sektora TSL, a już w szczególności projektowanych zmian mają prawo obawiać się spedytorzy i agenci celni. A co konkretnie chodzi? Jeśli nie wiadomo, to na pewno o… pieniądze. Otóż art. 33a ustęp 8 ustawy o podatku od towarów i usług, implementujący – jak to uczenie mawiają prawnicy i politycy 😉 – unijną regulację wprowadza „solidarną odpowiedzialność” importera i przedstawiciela celnego. Zgodnie z jego brzmieniem, w razie dokonywania odpraw w uproszczonej procedurze i rozliczania importowego VAT-u w deklaracji podatkowej, agencja celna odpowiada SOLIDARNIE wraz z importerem.

Jeśli ten pomysł przetrwa i stanie się obowiązującym prawem, to niektóre agencje celne – z uwagi na zbyt duże ryzyko działalności gospodarczej – zostaną zmuszone zrezygnować z procedur uproszczonych lub w najgorszym scenariuszu – zwinąć interes, a jeśli nie zwiną – to koszty owego ryzyka przerzucą na klientów, co niechybnie na własnej skórze odczują również organizatorzy spedycji.

Niezależnie od tego, jakie cele, przyświecają projektodawcom nowych przepisów – fiskalne czy jakiekolwiek inne – stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej trąci – delikatnie rzecz ujmując – myszką. To refleksja natury ogólnej. Bardziej szczegółową przytacza Polska Izba Spedycji i Logistyki, w która w piśmie do Ministerstwa Finansów przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. W ocenie PISiL takie postawienie sprawy stoi w sprzeczności z treścią… preambuły Unijnego Kodeksu Celnego, który wszelako stanowi podstawę proponowanych zmian. Wśród celów tej regulacji wymienia się bowiem „ułatwienie legalnej wymiany handlowej i zwalczanie nadużyć poprzez określenie prostych i ekonomicznie uzasadnionych procedur celnych oraz szybkie i ujednolicone postępowanie celne”. Tyle w temacie.

źródło: legislacja. rcl. gov.pl

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź